Do kogo skierowany?

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2014r. rekrutacja Uczestników do projektu "Interim Manager - zawód przyszłości" została zakończona.

 

* * *

Inwenta zaprasza do udziału w projekcie osoby pozostające bez zatrudnienia z woj. mazowieckiego - menedżerów i specjalistów, w różnym wieku, o różnych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu, w tym także doświadczeniu w zakresie zarządzania ludźmi i zarządzaniu projektami, które chciałyby rozwijać się zawodowo jako Interim Managerowie. Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału osoby zmotywowane i aktywnie zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych związanych z obszarem nowoczesnych form zarządzania - interim management oraz zmotywowane do powrotu na rynek pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

  • Będące mieszkańcami województwa mazowieckiego*,
  • Będące osobami bezrobotnymi, bądź nieaktywnymi zawodowo**,
  • Posiadające wykształcenie wyższe***,
  • Posiadające doświadczenie na stanowisku menedżerskim/ w zarządzaniu zespołem/ bądź zarządzaniu projektowym.

 

Więcej na temat procesu rekrutacji i zasad udziału znajdą Państwo w zakładce: „Zasady rekrutacji".

Szczegółowe informacje na temat korzyści z udziału w projekcie oraz zakresu bezpłatnego wsparcia znajdą Państwo w dziale "Dla Kandydatów"* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) "Osoba (...) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu". W związku z powyższym konieczne jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego. Możliwe jest także złożenia oświadczenia przez Uczestnika, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego.

** Zgodnie z definicją zawartą w: Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/documents/instrukcja_wypelniania_wniosku_010409.pdf (str.24) oraz w Słowniczku Terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/SzOPPKL_1_stycznia_2012_2.pdf (str. 366)

*** osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe.