Interim Management

Co to jest interim management?

Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów biznesowych. Jest ono oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze, realizacja konkretnego celu.

Interim management od wielu lat stosowany jest z sukcesem na rynkach rozwiniętych gospodarczo (np. Wielka Brytania, Niemcy), w Polsce dopiero od kilku lat szybko zyskuje zainteresowanie ze strony firm i kadry menedżerskiej.

Interim Manager to wysokiej klasy profesjonalista, ekspert w danej dziedzinie. W oparciu o swoją wiedzę wspiera organizację w danym obszarze, przygotowuje rozwiązania oraz sposoby ich wdrożenia w firmie. Jest rozliczany z efektów swoich działań.

Najczęstsze zastosowanie interim management w firmie to m.in.:

  • Zapotrzebowanie na kwalifikacje na określony czas;
  • Zastąpienie nieobecnego pracownika, w tym także menedżera (urlop macierzyński, oddelegowanie etatowego pracownika);
  • Wsparcie zespołu projektowego;
  • Zarządzanie zmianą;
  • Doradztwo wraz z wdrożeniem;
  • Turnaround i restrukturyzacja przedsiębiorstwa.

 

Więcej informacji na temat interim management znajdą Państwo na:

www.interim24.pl
www.stowarzyszenieim.org
www.inwentainterim.pl/pl/
www.inwenta.pl/interim-management
www.inwenta.pl/zostan-interim-management