Program szkoleniowy

Celem działań w ramach projektu jest zapoznanie uczestników z wiedzą i umiejętnościami w taki sposób, aby wesprzeć ich w obecnej sytuacji pozostawania bez stosunku pracy.

Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej mają na celu podniesienie poziomu wiedzy Uczestników z zakresu aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy.

Szkolenia zawodowe mają na celu zdobycie przez Uczestników kwalifikacji w zawodzie Interim Managera w zakresie kompleksowej realizacji projektów czasowych, które umożliwią im prowadzenie projektów IM w firmach.

Indywidualne Plany Działania

W ramach projektu, z każdym z Uczestników zostanie wypracowany Indywidualny Plan Działania mający na celu wzmocnienie kompetencji i wiedzy z zakresu aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy.

Indywidualny Plan Działania jest elementem procesu podnoszenia wiedzy i kompetencji w zakresie aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy. Uczestnik odbędzie spotkanie z doświadczonym Konsultantem w zakresie projektów typu outplacement, w celu weryfikacji swojego obecnego doświadczenia i kompetencji (m.in. poprzez Model Kompetencji Interim Managera) oraz wypracowania planu dalszego działania na rynku pracy.W ramach projektu przewidziane są następujące moduły szkoleń:

I. Aktywizacja na rynku pracy (1 dzień, 8h szkoleniowych)

Metodologia szkolenia jest autorskim dziełem doświadczonych konsultantów, doradców i trenerów firmy Inwenta, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu poszukiwań pracy i aktywizacji na rynku pracy.
Na postawie setek godzin współpracy z uczestnikami naszych programów outplacement oraz warsztatów i konsultacji dla osób pozostających bez stosunku pracy realizowanych w ramach projektów PO KL, oferujemy Państwu warsztat „wiedzy w pigułce" w zakresie podnoszenia szans na zatrudnienie i planowania dalszej ścieżki kariery.

Warsztat stanowi ostatni etap wypracowania Indywiadualnych Planów Dzialania dla każdego z Uczestników biorących udział w projekcie.

W ramach tego szkolenia Uczestnicy zapoznają się następującymi modułami:

Szkolenie - Aktywne poszukiwanie pracy

 • Metody poszukiwania pracy - zapoznanie uczestników z najbardziej efektywnymi sposobami poszukiwania pracy
 • Omówienie poszczególnych kanałów poszukiwania pracy - ogłoszenia prasowe/internetowe, sieć kontaktów (networking), znaczenie wybranych portali społecznościowych i ich analiza pod kątem przydatności przy poszukiwaniu pracy, firmy rekrutacyjne/doradztwa personalnego, informacje gospodarcze/wydarzenia branżowe, poszukiwania bezpośrednie
 • CV - zawartość cv, rodzaje cv, układ treści, zasady konstruowania
 • List motywacyjny - zawartość, rodzaje LM, układ treści, zasady konstruowania
 • Zasady aplikowania na wybrane oferty pracy
 • Rodzaje i etapy rekrutacji
 • Narzędzia rekrutacji - zapoznanie osób zwalnianych z nowoczesnymi technikami rekrutacji: wywiad (telefoniczny, bezpośredni, biograficzny, kompetencyjny, kwestionariuszowy, stress interview), testy (kwestionariusze osobowości zawodowej, testy umiejętności), Assessment Centre, referencje
 • Wywiad rekrutacyjny - przygotowanie osób zwolnionych do rozmowy kwalifikacyjnej: czym jest i czemu służy, jakie są elementy, jak się przygotować, jakiego rodzaju pytania są zadawane (mocne/słabe strony, porażki/sukcesy, plany zawodowe, trudne decyzje/wyzwania/zadania, motywacja, styl pracy itp.), kolejne kroki po spotkaniu
 • Autoprezentacja Kandydata a promocja siebie jako Interim Manager - czym się różnią, co wpływa na wizerunek w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, co i jak mówić w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, przedstawienie preferowanych przez pracodawców kryteriów oceny kandydatów, biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych
 • Umiejętność prezentacji doświadczeń i kompetencji jako Interim Manager, umiejętność adekwatnej oceny własnych doświadczeń i kompetencji
 • Błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej - jak ich unikać

 

II. Szkolenia zawodowe (11 dni; łącznie 88h szkoleniowych)

W ramach tego szkolenia Uczestnicy zapoznają się następującymi modułami.
Zakres szkolenia i jego poszczególne moduły zostaną ostatecznie opracowane w ramach współpracy ponadnarodowej z naszym partnerem z Wielkiej Brytanii, firmą reprezentującą środowisko Interim Managerów i świadczącą usługi IM na rynku brytyjskim.

 

Szkolenie zawodowe - Interim Management
1. Zarządzanie projektami / metodologia projektów IM
2. Aspekty prawne i podatkowe projektów IM
3. Komunikacja w projektach IM
4. Standardy etyczne projektów IM
5. Aspekty finansowe projektów IM
6. Zarządzanie ludźmi
7. Rozwój biznesu i sprzedaż projektów IM

 

Terminy szkoleń:

Poniżej prezentujemy orientacyjne terminy szkoleń w ramach projektu. Terminy mogą ulec zmianie.

1 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - I połowa kwietnia
Szkolenia zawodowe - początek maja (7-8) - połowa czerwca (11.06)

2 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - II połowa kwietnia
Szkolenia zawodowe - koniec maja (22-23) - koniec czerwca (25-27.06)

3 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - I połowa maja
Szkolenia zawodowe - początek czerwca (9-10) - połowa lipca (18.07)

4 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - II połowa maja
Szkolenia zawodowe - lipiec (2-30)

5 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - I połowa czerwca
Szkolenia zawodowe- lipiec (14-15.07) - II połowa sierpnia (18-19.08)

6 grupa szkoleniowa:
Szkolenie z aktywizacji na rynku pracy - II połowa czerwca
Szkolenia zawodowe - sierpień (1-29.08)