Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /library/Zend/Registry.php:206) in /application/Bootstrap.php on line 157

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /library/Zend/Registry.php:206) in /application/Bootstrap.php on line 158

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /library/Doctrine/Doctrine/Query/Tokenizer.php on line 92

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206
Zasady rekrutacji - Inwenta

Zasady rekrutacji

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2014r. rekrutacja Uczestników do projektu "Interim Manager - zawód przyszłości" została zakończona.

 

* * *

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Interim Manager - zawód przyszłości". Nasz projekt jest dedykowany określonym grupom osób. Tym samym prosimy o zapoznanie się z kryteriami doboru Uczestników. Liczba uczestników w projekcie jest ograniczona.

Formuła projektu zakłada szansę samorozwoju i powrotu na rynek pracy dla osób z wyższymi kwalifikacjami, zdobywanie przez nich wiedzy i kompetencji oraz pierwszych doświadczeń w obszarze prowadzenia projektów interim management.

ETAPY PROCESU REKRUTACYJNEGO

 

ETAP 1: SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

 • Będące mieszkańcami województwa mazowieckiego*,
 • Będące osobami bezrobotnymi, bądź nieaktywnymi zawodowo**,
 • Posiadające wykształcenie wyższe***,
 • Posiadające doświadczenie na stanowisku menedżerskim/ w zarządzaniu zespołem/ bądź zarządzaniu projektowym

 

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jest "miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Jednocześnie zgodnie z art. 5.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.) "Osoba (...) jest zobowiązana zameldować się w miejscu stałego pobytu". W związku z powyższym konieczne jest wykazanie się potencjalnego Uczestnika Projektu zameldowaniem na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego. Możliwe jest także złożenia oświadczenia przez Uczestnika, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego

** Zgodnie z definicją zawartą w: Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/documents/instrukcja_wypelniania_wniosku_010409.pdf (str.24) oraz w Słowniczku Terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/Documents/SzOPPKL_1_stycznia_2012_2.pdf (str. 366)

*** osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) oraz osoby, które ukończyły studia podyplomowe.


Kryteria uzupełniające

Zgodnie z wymogami projektu przewidziana jest określona pula miejsc dla osób z różnych grup wiekowych, o różnym statusie na rynku pracy. Połowa miejsc przewidziana jest dla kobiet.

 

ETAP 2: WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO I CV

 

W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Projekcie i rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej prosimy o przesłanie:

 1. wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego
 2. dostarczenie wraz z aktualnym CV w języku polskim (w formie Word, PDF)

 • w formie skanu na adres e-mail: zawodim@inwenta.pl, z tytułem wiadomości „ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „INTERIM MANAGER - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI";
 • faksem pod nr 22 50 234 71;
 • pocztą na adres: Inwenta Sp. z o.o., Ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU „INTERIM MANAGER - ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI".

 

Uwaga: dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego i CV z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do zawarcia w CV jest następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji uczestników do projektu pt. „Interim Manager - zawód przyszłości" zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przywołanej powyższej ustawy, w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

Informacje zawarte w dokumentach zgłoszeniowych są wymagane do weryfikacji formalnej możliwości wzięcia udziału w projekcie.

UWAGA: Po zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym do projektu należy dostarczyć ORYGINAŁ podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Przesłane formularze kwalifikacyjne oraz CV Kandydatów zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, której celem będzie selekcja Kandydatów. Osoby, które nie uzyskają akceptacji Komisji zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie o negatywnej decyzji. Osoby, które uzyskają akceptację Komisji Rekrutacyjnej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do udziału w projekcie.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych zostaną stworzone listy rezerwowe.

 

ETAP 3: UDZIAŁ W SPOTKANIU REKRUTACYJNYM

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, oraz CV, jak i spełnieniu wymaganych kryteriów formalnych, odbędą spotkanie rekrutacyjne w formie wywiadu z Konsultantem doświadczonym w zakresie oceny kwalifikacji i kompetencji.

Celem spotkania jest otrzymanie pozytywnej opinii Konsultanta do udziału w projekcie. Podczas spotkania sprawdzane będą kwalifikacje, profil zawodowy oraz osobowościowy Kandydata kwalifikujący go do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów interim management. Analizowany będzie także poziom zaangażowania i motywacji Kandydata do udziału w projekcie. Weryfikacja Kandydata nastąpi poprzez wstępne wykorzystanie Modelu Kompetencyjnego Interim Manager - autorskiego narzędzia firmy Inwenta, mającego na celu ocenę kompetencji zawodowych (m.in. doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, zarządzania zespołem, zarządzania projektowego, komunikacji itd.).

Osoby, które nie uzyskają pozytywnej oceny podczas rozmowy rekrutacyjnej, zostaną powiadomione na zakończenie procesu rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź telefonu o negatywnej decyzji.

Osoby, które uzyskają akceptację zostaną poinformowane oraz poproszone o podpisanie i odesłanie umowy projektowej wraz z załącznikami.

Należy pamiętać, iż na tym etapie istotne może okazać się kryterium uzupełniające jakim jest płeć oraz wiek. W naszym Projekcie uprzywilejowanymi grupami są kobiety dla których przewidziane jest 50% miejsc.

 

ETAP 4: PODPISANIE DOKUMENTÓW FORMALNYCH PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Umowy zostaną przesłane drogą mailową/przekazane bezpośrednio do osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Razem z umową Uczestnik otrzyma do podpisu następujące dokumenty:

 • Deklarację uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie woj. mazowieckiego,
 • Oświadczenie o byciu osobą bezrobotną, lub osobą nieaktywną zawodowo,
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Oświadczenie o numerze konta bankowego (na potrzeby wypłaty stypendium),
 • Regulamin udziału w projekcie.


Wypełnienie i odesłanie w/w dokumentów do Organizatora będzie warunkiem uczestnictwa w projekcie i rozpoczęcia udziału w działaniach dedykowanych Uczestnikom.

Po otrzymaniu umowy i załączników prawidłowo wypełnionych przez Uczestnika - zapraszamy do udziału w programie aktywizacji na rynku pracy oraz szkoleniach przygotowujących do pełnienia roli Interim Managera. Osoby zostaną przydzielone do grup. O przydzieleniu do grup decyduje Organizator.

UWAGA: Uczestnik, który posiada status osoby bezrobotnej i jest zarejestrowany we właściwym UP zobowiązany jest najpóźniej 7 dni przed pierwszym dniem szkolenia zawodowego, czyli z dniem rozpoczęcia pobierania stypendium szkoleniowego z ramienia projektu, do poinformowania o tym fakcie UP oraz wyrejestrowania z UP jako bezrobotny. Uczestnicy wyrejestrowani z UP objęci są ubezpieczeniem (społecznym i zdrowotnym) z ramienia Organizatora Projektu. Szczegółowe informacje na temat zasad ubezpieczenia Uczestników oraz wypłat stypendiów znajdą Państwo w Regulaminie Udziału w Projekcie.

 

ETAP 5: UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział Uczestników w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt zakłada następujące rodzaje wsparcia dla Uczestników:

 1. Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników projektu mających na celu wsparcie w planowaniu rozwoju zawodowego;
 2. Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
 3. Szkolenia zawodowe, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji Interim Managera;
 4. Wypłatę stypendium szkoleniowego za udział w szkoleniach zawodowych;
 5. Ubezpieczenie w ramach projektu;
 6. Staże zawodowe dla uczestników projektu w formie 3 miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach z woj. mazowieckiego;
 7. Możliwość udziału w działaniach mających na celu upowszechnianie idei projektu i rozwiązania jakim jest interim management m.in. poprzez udział w konferencji upowszechniającej na zakończenie projektu

Podczas szkoleń Uczestnicy będą mieli zapewniony udział w zajęciach, wszystkie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz wypłatę stypendiów za udział w szkoleniach zawodowych.

W trakcie staży zawodowych Uczestnik zobowiązany będzie do podpisania umowy na staż zawodowy, który organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r, w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dziennik Ustaw nr 142, poz. 1160) i będzie pobierał stypendium za staż.

Zgodnie z Regulaminem Projektu, Uczestnik zobowiązuje się do:

 • Wypracowania Indywidualnego Planu Działania wraz z konsultantem;
 • Uczestnictwa w całym programie szkoleniowym obejmującym wszystkie moduły szkoleń (Szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe);
 • Podlegania procesowi monitoringu i ewaluacji, mającemu na celu weryfikację skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji, Uczestnik jest zobowiązany do udzielania informacji na temat efektów uczestnictwa w Projekcie (zarówno w trakcie realizacji Projektu, jak i po jego zakończeniu), m.in. poprzez wypełnianie testów i ankiet oceniających wiedzę uczestnika oraz zajęcia, w których bierze udział; dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia po zakończeniu projektu);
 • Obecności na szkoleniach w czasie nie mniejszym niż 80% zaplanowanego czasu kursu szkoleniowego, bez względu na przyczynę (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika, kataklizmy).

 

Pobierz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pobierz Procedurę Rekrutacyjną

Pobierz Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

 


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206