Kontakt


BIURO PROJEKTU

 

INWENTA Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 69/3 , 00-667 Warszawa
tel.: 022 50 234 70
faks: 022 50 234 71
e-mail: imzawod@inwenta.pl


Więcej informacji na temat Projektu mogą Państwo uzyskać u naszych Konsultantów:


KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

 

Katarzyna Poświatowska, Koordynator ds. Uczestników

e-mail: katarzyna.poswiatowska@inwenta.pl; tel.: 604 105 970


KONTAKT DLA FIRM

 

Izabela Szczurska, Koordynator ds. Firm,

e-mail: izabela.szczurska@inwenta.pl, tel.: 604 105 531

 

 

Inwenta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-582), Ul. Koszykowa 69/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208919, NIP: 526-277-45-73, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł