Dla kandydatów

Informujemy, że z dniem 25 lipca 2014r. rekrutacja Uczestników do projektu "Interim Manager - zawód przyszłości" została zakończona.

 

* * *

Inwenta zaprasza do udziału w projekcie osoby pozostające bez zatrudnienia z woj. mazowieckiego - menedżerów i specjalistów, w różnym wieku i o różnych kwalifikacjach zawodowych a także doświadczeniu, w tym także doświadczeniu w zakresie zarządzania ludźmi i zarządzaniu projektami, które chciałyby rozwijać się zawodowo jako Interim Managerowie. Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału osoby zmotywowane i aktywnie zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych związanych z obszarem nowoczesnych form zarządzania - interim management, oraz zmotywowane do powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy Państwu:

 • Wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego w aktywnym powrocie na rynek pracy i planowaniu dalszego rozwoju zawodowego;
 • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
 • Szkolenia zawodowe, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji Interim Managera (ok. 100h szkoleń na jednego uczestnika);
 • Współpracę z pracodawcami w formie 3 miesięcznych praktyk/współpracy czasowej z firmami z woj. mazowieckiego.


Korzyści z wzięcia udziału w projekcie:

 • Nabycie nowych umiejętności w zakresie zarządzania swoją karierą;
 • Poznanie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju;
 • Wyznaczenie konkretnych celów zawodowych przy wsparciu doradcy zawodowego;
 • Otrzymanie praktycznych wskazówek w zakresie poszukiwań pracy;
 • Zwiększenie swoich szans na rynku jako profesjonalny i wartościowy kandydat;
 • Udział w cyklu szkoleń zawodowych z zakresu nowoczesnego zarządzania jakim jest interim management;
 • Nabycie wiedzy i kompetencji do realizacji projektów w roli Interim Managera;
 • Możliwość nawiązania współpracy z pracodawcami z woj. mazowieckiego i odbycia 3 miesięcznego stażu/czasowej współpracy w firmie;
 • Współpraca z mentorem - doświadczonym Interim Managerem (Shadow Managerem).

 

Więcej na temat formalnych kryteriów udziału dowiedzą się Państwo w zakładce "Do kogo skierowany?".

Więcej informacji w zakresie procesu rekrutacyjnego znajdą Państwo w zakładce "Zasady rekrutacji"