Dla firm

Informujemy, że z dniem 31 października 2014r. zakończyliśmy proces doboru uczestników projektu "Interim Manager - zawód przyszłości" na staże oferowane przez Firmy.

 

* * *

Inwenta, zaprasza do firmy z woj. mazowieckiego do współpracy w ramach projektu „Interim Manager - zawód przyszłości". Celem projektu będzie umożliwienie firmom przetestowania rozwiązania jakim jest interim management w ramach swoich struktur oraz podniesienie aktywności zawodowej uczestników posiadających wysokie kwalifikacje, doświadczenie w pracy projektowej i zachęcenie ich do podejmowania wyzwań w zawodzie Interim Managera.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy Państwu m.in.:

  • Rekrutację doświadczonych osób pod kątem Państwa potrzeb, w różnym wieku oraz o różnorodnych specjalizacjach i doświadczeniu zawodowym;
  • Zapewnienie osób na 3-miesięczny staż zawodowy współfinansowany z budżetu projektowego (czasowe zatrudnienie, okres próbny);
  • Nadzór doświadczonego mentora (Shadow Managera) nad każdym współpracownikiem (stażystą);
  • Promocję Państwa firmy w ramach szerokiej kampanii promocyjnej oraz w trakcie konferencji.

 

Wybrane korzyści dla Państwa firmy:

  • Pozyskiwanie wartościowych współpracowników z rynku pracy - zweryfikowanych, przeszkolonych i przygotowanych do pełnienia funkcji na różnych szczeblach organizacji - od stanowisk specjalistycznych po menedżerskie na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy.
  • Employer branding (promocję firmy w ramach projektu).
  • Możliwość skorzystania z pakietu partnerskiego w ramach konferencji na zasadach barterowych.

 

WYMOGI FORMALNE

Do współpracy zapraszamy podmioty, które spełniają wszystkie z poniższych kryteriów:

  • Są podmiotami będącymi pracodawcami (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego lub lokalnego, organizacje pozarządowe) posiadającymi siedzibę / oddział w woj. mazowieckim*;
  • Zatrudniają przynajmniej 1 osobę (umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy);
  • Posiadają możliwości organizacyjne i administracyjne do przyjęcia określonej liczby stażystów i zapewnienia im warunków pracy podczas 3 miesięcznych staży.


*Zgodnie z wpisem do KRS

 

Szczegółowe informacje na temat rozwiązania biznesowego jakim jest interim management oraz ofertę współpracy w ramach projektu znajdą Państwo szczegółowej ofercie współpracy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do wypełnienia i przesłania skanem (na adres:izabela.szczurska@inwneta.pl) lub faksem (pod nr 22 50 234 71) Deklaracji uczestnicta lub do bezpośredniego kontaktu z naszym konsultantem.

Deklaracja uczestnictwa dla pracodawców

Izabela Szczurska - Koordynator ds. Firm, e-mail: izabela.szczurska@inwenta.pl , tel. 22 502 34 70.